Bros Płytki na owady Duo Decor - 2...

  Bros Płytki na owady Duo Decor - 2 sztuki

  Bros
  16,76 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  Praletryna 200 mg /płytka (9,19 g/100 g).

  Ostrzeżenia:

  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H333 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. P261 Unikać wdychania par/mgły. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia z żywnością, paszą, wodą pitną. rzechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci do at 3, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517125643
  15 Przedmioty

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  6 innych produktów w tej samej kategorii: