Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej https://zawszenaturalnie.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe, kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z firmą Naturbiomed sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rynek Dębnicki 13, 30-319 Kraków, województwo małopolskie, wpisaną w Krajowy Rejestr Sądowy: 0000578712 NIP: 6762493984, REGON: 362633970, (zwany dalej „Sprzedawcą”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca. 

Rozwiązania, których używamy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej jako „RODO”.

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

Polityka prywatności

należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

Sprzedawca

należy przez to rozumieć Naturbiomed sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rynek Dębnicki 13, 30-319 Kraków, województwo małopolskie, wpisaną w Krajowy Rejestr Sądowy: 0000578712 NIP: 6762493984, REGON: 362633970;

Sklep internetowy

należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://zawszenaturalnie.pl/;

Klient

należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://zawszenaturalnie.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym lub złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, czy też w celu subskrypcji Newslettera;

Konto indywidualne

panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

Formularz zamówienia

formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, kod pocztowy, miasto, kraj oraz opcjonalnie płeć, firmę, NIP UE, numer telefonu;

Rejestracja konta

należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania Klienta w Sklepie internetowym w celu utworzenia Konta indywidualnego za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło;

Logowanie do Konta indywidualnego

należy przez to rozumieć formularz służący do zalogowania Klienta do Konta indywidualnego w Sklepie internetowym – po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji - poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło;

Formularz kontaktowy

należy przez to rozumieć formularz umieszczony na Stronie w zakładce „Kontakt”, służący do kontaktu ze Sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktów, zamówienia dokonanego przez Klienta lub problemów technicznych na Stronie, poprzez który Użytkownik podaje adres e-mail;

Usługi

oznacza następujące działania Sprzedawcy, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Klienta: wysyłkę Newslettera za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na subskrypcję Newslettera lub zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta indywidualnego lub wysłanie wiadomości zwrotnej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące produktów, zamówienia dokonanego przez Klienta lub problemów technicznych na stronie;

Newsletter

należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie, którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego imienia oraz adresu e-mail w polu „Newsletter”.

 • 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.
 2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 10.01.2022 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu ze Sprzedawcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo wprowadzone poprzez stronę Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz w procesie Rejestracji konta; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.
 3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób. 
 4. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie spowoduje przekazanie Państwa danych (adresu IP i identyfikatora przeglądarki) do administratora danej witryny, który to podmiot staje się współadministratorem Państwa danych osobowych w tym zakresie (zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-40/17). Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzonej w ten sposób witryny.
 5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • 2. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.
 2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.
 • 3. Dane osobowe

 1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
 2.  Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.
 4. Na stronie Sklepu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Sprzedawca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich. 
 5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:
 • Dane Tożsamości, obejmujące imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.
 • Dane Kontaktowe, obejmujące adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres mailowy, numer telefonu.
 • Dane Przedsiębiorcy, obejmujące firmę, NIP UE.
 • Dane Transakcyjne, obejmujące przeprowadzone transakcje i płatności.
 • Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.
 • Dane Konta, obejmujące nazwę użytkownika, hasło, historię zamówień, towary dodawane do tzw. listy życzeń oraz towary porównywane.
 • Dane Użytkowania, informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają.
 • Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszego Sklepu internetowego, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie naszego Sklepu internetowego.

 • 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Stworzenie konta klienta

Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Realizacja zamówienia

Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Przedsiębiorcy
Dane Konta

Zawarcie i wykonanie umowy

Umożliwienie subskrypcji Newslettera

Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Zarządzanie relacjami z Klientem:

o Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach

o Prośba o ocenę lub wypełnienie ankiety

Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Konta
Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy
Ciążący na nas obowiązek prawny
Uzasadniony interes administratora (posiadanie aktualnych danych oraz analiza w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług)

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sprzedawcy oraz jego Sklepowi internetowemu (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)
Ciążący na nas obowiązek prawny

Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony Sklepu internetowego oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych

Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Konta
Dane Użytkowania
Dane Marketingowe i Komunikacyjne
Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych)

Przekazanie Klientowi wiadomości zwrotnej dotyczącej szczegółowych informacji o produktach, zamówieniach dokonanych przez Klienta lub problemów technicznych na stronie

Dane kontaktowe

Podjęcie działań przed zawarciem umowy
Wykonanie umowy

Przekazanie danych do innych podmiotów prowadzących witryny internetowe, wtyczki lub aplikacje, do których linki zewnętrzne znajdują się na naszej stronie Internetowej.

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (Możliwość odesłania Klientów do fanpage-ów i profili Sklepu internetowego prowadzonych na innych witrynach (głównie typu social media)

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Rejestrację konta i realizację zamówień.
 2. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych Klientów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.
 • 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

 1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy kurierskie, marketingowe, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloudcomputing, witrynom social media, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Blik lub system Tpay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, wówczas Krajowy Integrator Płatności SA jest administratorem danych osobowych Klienta
 3. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom, aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.
 4. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:
  1. przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,
  2. stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej.
 • 6. Bezpieczeństwo danych

 1. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy oraz są oni zobowiązani do poufności.
 2. Sprzedawca przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.
 • 7. Czas przetwarzania danych

 1.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (tj. czas niezbędny do realizacji zamówienia, prowadzenia konta Klienta), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
 3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.
 4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.
 • 8. Prawa Klientów związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

 1. Klient w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Sprzedawcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: office@zawszenaturalnie.pl.
 2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy.
 3. Klient ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy office@zawszenaturalnie.pl lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.
 4. Klient ma prawo zgłoszenia Sprzedawcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Sprzedawca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych. 
 5. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. 
 6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Sprzedawca może obciążyć Klienta rozsądną opłatą w przypadku, gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się, bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.
 7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Sprzedawca może zażądać określonych informacji od Klienta, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.
 8. Klient, którego danymi osobowymi Sprzedawca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:
 • swojego zwykłego pobytu,
 • swojego miejsca pracy lub
 • miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO.

 • 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy oraz zgłoszenie reklamacyjne

 1. Sprzedawca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.
 2. Sprzedawca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: office@zawszenaturalnie.pl.
 3. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.
 4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 • 10. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane są w punkcie 2. Słownika niniejszej Polityki prywatności.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Sprzedawcę uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: office@zawszenaturalnie.pl lub pod numerami telefonów wskazanymi na Stronie.