Bros Odstrasza krety, psy i koty -...

  Bros Odstrasza krety, psy i koty - 450 ml

  Bros
  Obecnie brak na stanie
  15,59 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  Olejek lawendowy 1-3 g/100 g (1-3%). Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-iziotazol-3-onu oraz 4,5-dichloro--2-octylo-2H-iziotazol-3-on.

  Ostrzeżenia:

  H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko śmieci lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH 208 Zawiera: olejek lawendowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517001299

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  6 innych produktów w tej samej kategorii: