Bros Zestaw Kulki na mole lawendowe 4...

  Bros Zestaw Kulki na mole lawendowe 4 op. x 20 sztuk

  Bros
  Obecnie brak na stanie
  21,73 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Kulki zwalczają dorosłe mole, ich jaja i larwy. Wywołują bójczy efekt już po 8h od zastosowania i pozostają skuteczne aż do 6 miesięcy.

  Każda kulka umieszczona jest w osobnej, perforowanej saszetce, dzięki czemu ich stosowanie jest łatwiejsze i wygodniejsze.

  Kulki lawendowe firmy Bros:

  • kończą problem z molami ich larwami i jajami,
  • chronią ubrania, tkaniny i futra, nie niszcząc ich,
  • nie niszczą mebli,
  • pozostawiają przyjemny zapach lawendy,
  • odpowiednie do szafy, garderoby czy szuflady,
  • środek zapewnia ochronę do 6 miesięcy.

  Sposób użycia:

  Kulki wyjąć z opakowania i umieścić w szafie, garderobie lub szufladzie.

  Składniki:

  Substancje czynne: transflutryna 1,8 g/100 g (1 mg na kulkę); geraniol 0,5 g/100 g (1 mg na kulkę).

  Ostrzeżenia:

  H319 Działa drażniąco na oczy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH 208 Zawiera: geraniol, octan 4-tert-butylocykloheksylu, octan linalilu, cyneol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Umyć ręce po każdym kontakcie z produktem. Nie otwierać plastikowej osłony Przechowywać tylko w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Przechowywać z dala od żywności i napojów.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  BRO203-4

  6 innych produktów w tej samej kategorii: