Bros Elektro + wkłady na komary dla...

  Bros Elektro + wkłady na komary dla dzieci od 1 roku życia

  Bros
  25,06 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  Substancje czynne: praletryna 9 mg/wkład (1,1 g100 g produktu), butotlenek piperonylu 18 mg/wkład (2,2 g/100 g produktu). Praletryna - zawartość w płynie nasączającym 9 g/100g. Butotlenek piperonylu - zawartość w płynie nasączającym 18 g/100 g.

  Ostrzeżenia:

  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko śmieci lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Po użyciu elektrofumigatora umyć ręce. Nie używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym przebywają małe dzieci, osoby chore, alergicy. Elektrofumigator używać przy otwartych oknach lub po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Urządzenia nie przykrywać, nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi i wodą. Podczas działania nie dotykać elektrofumigatora metalowymi przedmiotami i mokrymi rękoma.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517024427
  20 Przedmioty

  6 innych produktów w tej samej kategorii: