VACO Spray na Gołębie i inne ptaki -...

  VACO Spray na Gołębie i inne ptaki - 300 ml

  Vaco
  20,98 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Skład:

  Propan 50%, Butan 50%, Izobutan 50%, Olejek miętowy 10%, Bernzoesan Benzylu.

  Ostrzeżenia:

  H222 Skrajnie łatwo palny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać rozpylanej cieszy. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5901821957496
  5 Przedmioty

  6 innych produktów w tej samej kategorii: