Bros Spray na mrówki - 150 ml

  Bros Spray na mrówki - 150 ml

  Bros
  11,37 zł
  Brutto

  Ceny w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
  Logo Tpay
   

  Sposób użycia:

  Zamknąć drzwi i okna. Przed użyciem wstrząsnąć. Z odległości ok. 30 cm spryskać miejsca występowania mrówek (listwy podłogowe, szczeliny itd.). Nie stosować na powierzchniach silnie zabrudzonych, bardzo chłonnych lub porowatych. Pozostawić pomieszczenie zamknięte przez ok. 15 min, po czym starannie wywietrzyć.

  Substancje czynne:

  Deltametryna 0,05% (0,05 g/100 g), tetrametryna 0,2% (0,2 g/100 g), butotlenek piperonylu 0,6% (0,6 g/100 g).

  Ostrzeżenia:

  H222 Skrajnie łatwo palny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P260 Nie wdychać rozpylanej cieszy. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.

  Uwaga!

  Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

  5904517001220
  20 Przedmioty

  Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:

  6 innych produktów w tej samej kategorii: